Yönetim Kurulu

Ünvan Adı-Soyadı
Prof. Dr. Mahmut ZORTUK
Doç. Dr. Noyan AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Seyhat BAYRAK GEZDİM
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arda BURHAN
Arş. Gör. Dr. Semih KARACAN

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, Perşembe